KONVANSİYONEL SİSTEMLER

ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER

 

KONVANSİYONEL SİSTEMLER - GLOBAL


ORION SERİSİ
Yangın Alarm Kontrol Paneli
Konvansiyonel tip Yangın Algılama ve Uyarı Panelidir. 2,4 ve 8 bölgeli olarak imal edilmiştir. Her bir bölgeye ortalama 25 dedektör bağlanabilmektedir. Panel; Ana kontrol Kartı, Zon Kartları ve Display kartlarından oluşur. Yangına karşı korunması istenen mahalleri, bölge veya kat bazında, panel ön yüzeyinde bulunan LED göstergeler vasıtasıyla görsel olarak haber verir. Alarm durumunda panele bağlı sirenlerin çalışması ile erken uyarı işlevini yerine getirir. Konvansiyonel tüm markalar ve modellerle uyumludur.

 


ORION REP

Tekrarlama Paneli Konvansiyonel

ORION serisi tüm Konvansiyonel panller için, merkez panele gitmeden, önceden belirlenen yerlere monte edilerek, uzaktan izleme sağlar. böylelikle bu tekrarlama panellerinden yangın mahalini çok daha erken görmemizi ve yangına daha kısa sürede ulaşmamızı sağlar. Konvansiyonel parellerdeki tüm yangın, hata, arıza ve alarm gibi olayları şekilde bu panelde de izleyebilir ve müdahale edebiliriz.

   images