KONVANSİYONEL SİSTEMLER

ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER

 

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ


yangin-ihbar-sistemleri
Yangın algılama ve ihbar sistemleri yangınla mücadelenin en önemli aşamasıdır. Yangın algılama ve ihbar sistemleri, yangının etkin bir şekilde kontrol altına alınması gereken ilk dakikalarında, tehlikenin algılanmasını sağlayıp ilk müdahale aşamasını hızlandırarak can ve mal kaybını önlerler. Genel olarak ihbar sistemleri, yangının üç karakteristik özelligi olan duman, ısı ve alevden birini veya birkaçını algılayarak çalısır. Yangının duman, ısı ve alev özelliklerini algılamak için üretilmiş degişik dedektör tipleri mevcuttur. Yangın ihbar sistemleri, dedektörlerden aldıgı yangın alarmını yorumlayarak çıkışlarını (söndürme sistemi, siren, telefon hattı vs.) aktif hale getiren sistemlerdir.

Temel olarak iki farklı sistem yapısı vardır. Bunlardan birincisi, klasik Konvansiyonel sistemdir, bu sistemde belli sayıda dedektör ve ihbar butonu bir bölge (zon) oluşturur.
İkincisi ise Adresli sistemdir, kontrol panelinden çıkan bir çift kablo tüm dedektörleri dolaşarak panele geri döner (Loop).  1 loop üzerine kaç adet ekipman (dedektör, buton, siren vs) bağlanabileceği markadan markaya, değişiklik gösterebilir. Adresli sistemlerdeki ekipmanlar, klasik sistem ekipmanları ile aynı olup, sadece adresleme işlemleri için ilave elektronik devreler içerirler.

Adresli sistemlerde sirenler, istenirse adresli olarak seçilip loop üzerine, ya da klasik olarak seçilip, kontrol paneli üzerindeki siren çıkış hattı üzerine bağlanabilirler.
Analog, intelligent, interaktif gibi isimlerle anılan sistemler temel olarak adresli sistemdir ve yukarıda anlatılan ana prensipler doğrultusunda çalışırlar. 


images