KONVANSİYONEL SİSTEMLER

ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER

 

KONVANSİYONEL SİSTEMLER - ELEKS

Sabit Sıcaklık Dedektörü - 58°C - EHD 58

Sabit sıcaklık dedektörleri 58 C Ve 82 C' ye duyarlı olarak genellikle iki şekilde kategorize edilmişlerdir. Sabit sıcaklık dedektörleri önceden belirlenen bir sıcaklık derecesine ( 58 C veya 82 C ) ulaşıldığında çalışır.

Sabit Sıcaklık Dedektörü - 82°C - EHD 82

Sabit sıcaklık dedektörleri 58 C Ve 82 C' ye duyarlı olarak genellikle iki şekilde kategorize edilmişlerdir. Sabit sıcaklık dedektörleri önceden belirlenen bir sıcaklık derecesine ( 58 C veya 82 C ) ulaşıldığında çalışır.

Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü - ERD

Ortamdaki sıcaklığın anormal ve hızlı bir şekilde aniden yükselmesi prensibi ile çalışır. iki termistör üzerindeki gerilimleri karşılaştırmak suretiyle yangını kısa sürede algılar.

Yangın İhbar Butonu ve Kasası 220 V NC - NO Kontak - EYIB 220

Camı Kır Tipi Yangın İhbar Butonları, dedektör zon hatlarına bağlanabilen, kırmızı renkli, 24V olarak Yangın Algılama sistemlerinde, 12V olarak Güvenlik Alarm sistemlerinde kullanılan ve ayrıca 220V olarak da bağımsız çalışabilen manuel uyarı cihazlarıdır.

Elektronik Siren 12-24 V 4 Farklı Ses - AS 1224

Elektronik Sirenler, zon hatlarından ayrı olarak paneldeki siren çıkışına bağlanan, kırmızı renkli olarak imal edilmiş dahili elektronik sirenlerdir. 24V olarak Yangın Algılama Sistemlerinde, 12V olarak ise Güvenlik Alarm Sistemlerinde çalışacak şekilde dizayn edilmişlerdir.

Elektronik Siren 220 V - AS 220

Elektronik Sirenler, zon hatlarından ayrı olarak paneldeki siren çıkışına bağlanan, kırmızı renkli olarak imal edilmiş dahili elektronik sirenlerdir. 24V olarak Yangın Algılama Sistemlerinde, 220V olarak ise Güvenlik Alarm Sistemlerinde çalışacak şekilde dizayn edilmişlerdir.

Paralel ihbar lambası Paralel İhbar Lambası - PIL
Konvansiyonel sistemde, dedektör sayısının fazla ve dedektöre ulaşılmasının güç oldugu bölümlerde ( otel odaları, herkesin giremeyeceği mahaller, yasak bölgeler vb. ), ilgili dedektöre baglanarak, bağlı olduğu dedektörün algılama yapıp yapmadıgının tesbiti için kullanılır.
   images